PTSP-Kanwil Kemenag Prov.Jawa Timur

DAFTAR LAYANAN

Legalisir Ijazah (Sekolah Keagamaan Katolik)

Legalisir ijazah adalah pengesahan atas fotocopy ijasah yang menyatakan bila fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya yang ditandatangani dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang.

Read more

Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Pendidikan Agama Dan Keagamaan Katolik

Rekomendasi Registrasi Rumah Ibadah Katolik

Rekomendasi Bantuan Ke Ditjen Bimas Katolik

Rekomendasi Registrasi Lembaga Agama Dan Keagamaan Katolik

Permohonan Pendampingan Rohani, Narasumber, Penceramah Agama Dan Keagamaan Katolik